เมื่อสังคมอ้าแขนรับ  IT เชื่อได้เลยว่าเราจะถูกคุกคามจากเทคโนโลยี   ซึ่งผลกระทบของ IT  ที่มีต่อบุคคล องค์กรและสังคม ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เกิดขึ้นมานานแล้วนับตั้งแต่ปี ค.ศ  1830  และถึงแม้มนุษย์จะรู้ว่าเราอาจจะถูกคุกคามจากวิวัฒนาการของเทคโนโลยี  แต่ก็มิอาจที่จะปฏิเสธมันได้   เมื่อเราเปิดใจที่รับเทคโนโลยี  สังคมก็จะต้องมีการควบคุมการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมก่อนลงทุนนำเทคโนโลยีมาใช้งาน จะต้องมีการสืบเสาะค้นหาข้อมูลด้านต้นทุนความเสี่ยงของเทคโนโลยี  ก่อนจ่ายเงินเพื่อลงทุนกับ IT  นั้น ๆ บน website จะมีการวิจารณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  อย่างไรก็ตาม IT มีผลในแง่ลบอย่างมากมาย   ทั้งในแง่การมะเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์  การควบคุมการนำไฟล์ทาง E-mail ไปใช้อย่างผิด ๆ ด้านสุขภาพและความปลอดภัยนอกจากนี้การนำ IT ไปใช้ยังมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต  เช่น บางคนเล่นเกม  online จนติดงอมแงม  ขาดการบริหารจัดการตนเองที่เหมาะสม

Comment

Comment:

Tweet

เก่งมากคับ big smile

#1 By KRIT KanTa (103.7.57.18|171.101.196.144) on 2012-09-05 00:44